Skip to main content

ТЕКСТ 32

Text 32

Текст

Текст

каччид будха свастй анамӣва сте
вапхалка-путро бхагават-прапанна
йа кша-пдкита-мрга-псушв
ачешата према-вибхинна-дхаирйа
каччід будгах̣ свастй анаміва а̄сте
ш́вапгалка-путро бгаґават-прапаннах̣
йах̣ кр̣шн̣а-па̄да̄н̇кіта-ма̄рґа-па̄м̇сушв
ачешт̣ата према-вібгінна-дгаірйах̣

Пословный перевод

Послівний переклад

каччит — ли; будха — обладающий обширными познаниями; свасти — благополучно; анамӣва — чистый; сте — живет; вапхалка-путра — сын Швапхалки (Акрура); бхагават — связанный с Верховной Личностью Бога; прапанна — предавшийся; йа — тот, кто; кша — Господь; пда-акита — хранящая следы; мрга — дорога; псушу — в пыль; ачешата — обнаруживая; према-вибхинна — охваченный трансцендентной любовью; дхаирйа — рассудок.

каччіт  —  чи; будгах̣  —  що посідає великі знання; свасті  —  все гаразд; анамівах̣  —  бездоганний; а̄сте  —  живе; ш́вапгалка-путрах̣  —  син Швапгалки, Акрура; бгаґават  —  пов’язаний з Верховним Богом-Особою; прапаннах̣  —  віддався; йах̣  —  той, хто; кр̣шн̣а  —  Господь; па̄да-ан̇кіта  —  з відбитками слідів; ма̄рґа  —  шлях; па̄м̇сушу  —  пил; ачешт̣ата  —  виявив; према-вібгінна-дгаірйах̣  —  охоплений трансцендентною любов’ю втратив самовладання.

Перевод

Переклад

Поведай, пожалуйста, все ли благополучно у Акруры, сына Швапхалки. Он — чистая душа, предавшаяся Личности Бога. Однажды в экстазе трансцендентной любви он потерял рассудок и упал прямо в дорожную пыль, хранившую отпечатки стоп Господа Кришны.

Будь ласка, розкажи, чи все добре в Акрури, сина Швапгалки? Він бездоганна душа, цілковито віддана Богові-Особі. Якось, в екстазі трансцендентної любові до Господа, він втратив самовладання і кинувся в дорожний пил з відбитими в ньому слідами стіп Господа Крішни.

Комментарий

Коментар

Когда в поисках Кришны Акрура добрался до Вриндавана, в пыли Нанда-грамы он увидел следы Господа и тотчас упал прямо в эту пыль, охваченный экстазом трансцендентной любви. Подобный экстаз может испытать только преданный, который всегда поглощен мыслями о Кришне. Такой преданный Господа чист и безгрешен, потому что постоянно общается с Личностью Бога — олицетворением абсолютной чистоты. Непрерывные размышления о Господе являются своего рода антисептическим средством, предохраняющим человека от заражения материальными качествами. Думая о Господе, чистый преданный все время находится рядом с Ним. Однако при определенных обстоятельствах трансцендентные эмоции преданного могут принять иные формы и вывести его из душевного равновесия. Яркий пример трансцендентного экстаза явил Господь Чайтанья, о чем повествуют жизнеописания этого воплощения Бога.

ПОЯСНЕННЯ: Коли Акрура приїхав до Вріндавани, щоб знайти Крішну, він побачив в пилу на дорозі біля Нанда-ґрами відбитки стіп Господа і відразу ж упав у цей пил, охоплений екстазом трансцендентної любові. Такий екстаз відчуває тільки відданий, який повсякчасно поглинутий думками про Крішну. Такий чистий відданий Господа за своєю природою бездоганний, тому що він завжди спілкується з Богом-Особою, найчистішим із чистих. Постійно пам’ятати про Господа    —    це той знезаражувальний засіб, який дає змогу врятуватись від скверни матеріальних якостей. Чистий відданий Господа завжди думає про Господа і таким чином завжди перебуває в Його товаристві. Однак за певних обставин часу й місця трансцендентні почуття відданого набувають особливих форм і виводять його з рівноваги. Яскраві приклади трансцендентного екстазу являв Господь Чайтан’я, що можна бачити з життєписів цього втілення Бога.