Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Tekst

Texte

anudvega-karaṁ vākyaṁ
satyaṁ priya-hitaṁ ca yat
svādhyāyābhyasanaṁ caiva
vāṅ-mayaṁ tapa ucyate
anudvega-karaṁ vākyaṁ
satyaṁ priya-hitaṁ ca yat
svādhyāyābhyasanaṁ caiva
vāṅ-mayaṁ tapa ucyate

Synoniemen

Synonyms

anudvega-karam — geen opwinding veroorzakend; vākyam — woorden; satyam — waarheidsgetrouw; priya — aangenaam; hitam — gunstig; ca — en; yat — welke; svādhyāya — van het bestuderen van de Veda’s; abhyasanam — beoefening; ca — en; eva — zeker; vāk-mayam — van de spraak; tapaḥ — ascese; ucyate — wordt genoemd.

anudvega-karam: qui ne perturbent pas; vākyam: des mots; satyam: vrais; priya: chers; hitam: bénéfiques; ca: aussi; yat: qui; svādhyāya: de l’étude des Védas; abhyasanam: la pratique; ca: aussi; eva: certes; vāṅmayam: de la voix; tapaḥ: l’austérité; ucyate: est dit être.

Vertaling

Translation

Ascese van de spraak bestaat uit het spreken van de waarheid en van woorden die aangenaam en goed voor anderen zijn en die geen onrust opwekken, en verder uit het regelmatig reciteren van de Vedische literatuur.

User d’un langage vrai, plaisant, bénéfique, qui ne perturbe pas autrui, et réciter assidûment les Védas, telles sont les austérités du verbe.

Betekenisverklaring

Purport

Men moet door zijn manier van spreken de geest van anderen niet verstoren. Wanneer een leraar spreekt, kan hij natuurlijk de waarheid spreken om zijn studenten te onderrichten, maar tegen personen die niet zijn studenten zijn, moet hij niet spreken als hij daarmee hun geesten verstoort. Dit is ascese van spraak. Daarnaast moet men geen onzin spreken. In spirituele gezelschappen is het gebruikelijk om uitspraken te doen die worden bevestigd door de heilige teksten. Men moet onmiddellijk een citaat uit een gezaghebbend geschrift geven om zijn bewering te onderbouwen. Tegelijkertijd moeten zijn woorden aangenaam zijn voor het oor. Door zulke discussies kan men het grootste voordeel behalen en de menselijke samenleving verheffen. Er is een onuitputtelijke voorraad Vedische literatuur en men zou die moeten bestuderen. Dat wordt ascese van de spraak genoemd.

On doit s’abstenir d’user de paroles qui dérangent le mental d’autrui. Un précepteur peut naturellement instruire ses élèves de certaines vérités qu’il ne dira pas à d’autres si cela doit les perturber. Tel est l’un des aspects de l’ascèse du verbe. Mais il faut également s’abstenir de proférer des inepties. Celui qui prend la parole dans un cercle de spiritualistes doit appuyer ses dires sur les Écritures, qu’il citera immédiatement pour confirmer ce qu’il enseigne. Ses propos doivent également être plaisants à l’oreille. Ces échanges seront alors pour tous un grand bienfait et contribueront à faire progresser la société humaine. Il existe une infinité d’Écrits védiques qu’il nous faudrait étudier. Tout cela procède de l’ascèse du verbe.