Skip to main content

Bg. 8.11

Tekstas

yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye

Synonyms

yat — tą, kurį; akṣaram — skiemenį oṁ; veda-vidaḥ — Vedų žinovai; vadanti — sako; viśanti — įeina; yat — į kurį; yatayaḥ — didieji išminčiai; vīta-rāgāḥ — atsisakę materialių potraukių; yat — tą, kurio; icchantaḥ — trokšdami; brahmacaryam — celibato; caranti — laikosi; tat — tą; te — tau; padam — padėtį; saṅgraheṇa — glaustai; pravakṣye — Aš paaiškinsiu.

Translation

Didieji išminčiai, išmanantys Vedas, tariantys oṁkarą ir atsisakę materialių potraukių, įžengia į Brahmaną. Siekiantys šio tobulumo laikosi celibato. O dabar Aš glaustai tau paaiškinsiu procesą, kuris padeda išsivaduoti.

Purport

KOMENTARAS: Viešpats Śrī Kṛṣṇa patarė Arjunai praktikuoti ṣaṭ-cakra- yogą, kai gyvybės oras sutelkiamas tarp antakių. Manydamas, jog Arjuna nežinos, kaip praktikuoti ṣaṭ-cakrą-yogą, Viešpats kituose posmuose aiškina šį kelią. Viešpats sako, kad Brahmanas, nors ir vienabūtis, turi įvairias apraiškas ir aspektus. Tai, kad akṣara, arba oṁkāra (skiemuo oṁ), tapatus Brahmanui, dažniausiai teigia impersonalistai. Čia Kṛṣṇa kalba apie beasmenį Brahmaną, į kurį įeina pasaulio atsižadėję išminčiai.

Pagal Vedų mokslo sistemą, mokiniai, gyvenantys su dvasiniu mokytoju ir besilaikantys visiško celibato, nuo pat pradžių mokomi tarti oṁ ir pažinti aukščiausią beasmenį Brahmaną. Taip jie suvokia du Brahmano aspektus. Ši praktika labai svarbi tam, kad mokinys darytų pažangą dvasiniame gyvenime, tačiau mūsų laikais toks brahmacārio (nevedusio, lytiškai susilaikiusio mokinio) gyvenimas vargu ar įmanomas. Visuomenės struktūra labai pakito, ir besimokantys jaunuoliai neturi galimybės laikytis celibato. Visame pasaulyje yra daug įvairiausių švietimo įstaigų, tačiau nėra nė vienos, kurioje mokiniai būtų mokomi brahmacaryos principų. Nesilaikant celibato, labai sunku tobulėti dvasiškai. Todėl Viešpats Caitanya, remdamasis šventraščių paliepimais šiam amžiui, skelbė, kad šiame Kali amžiuje pažinti Aukščiausiąjį įmanoma tiktai kartojant Viešpaties Kṛṣṇos šventuosius vardus: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.