Skip to main content

Bg. 8.10

Tekstas

prayāṇa-kāle manasācalena
bhaktyā yukto yoga-balena caiva
bhruvor madhye prāṇam āveśya samyak
sa taṁ paraṁ puruṣam upaiti divyam

Synonyms

prayāṇa-kāle — mirties metu; manasā — protu; acalena — nesiblaškančiu; bhaktyā — su visišku pasiaukojimu; yuktaḥ — užsiėmęs; yoga-balena — mistinės yogos išgalėmis; ca — taip pat; eva — tikrai; bhruvoḥ — antakių; madhye — tarp; prāṇam — gyvybės orą; āveśya — sutelkęs; samyak — visiškai; saḥ — jis; tam — tą; param — transcendentinį; puruṣam — Dievo Asmenį; upaiti — pasiekia; divyam — dvasinėje karalystėje.

Translation

Kas mirties metu sutelkia tarp antakių gyvybės orą ir yogos išgalėmis, nesiblaškančiu protu, visiškai pasiaukojęs prisimena Aukščiausiąjį Viešpatį, tas tikrai ateis pas Aukščiausiąjį Dievo Asmenį.

Purport

KOMENTARAS: Posmas aiškiai kalba, kad mirties metu protą reikia su pasiaukojimu sutelkti į Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Turintiems yogos įgūdžių patariama gyvybės jėgą pakelti į tašką tarp antakių (į ājñą-cakrą). Posmas siūlo ṣaṭ-cakra-yogos praktiką – medituoti šešias cakras. Tačiau tyras bhaktas nepraktikuoja tokios yogos, nes jis visada yra paniręs į Kṛṣṇos sąmonę ir mirties valandą Viešpaties malone prisimena Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Tai paaiškinta keturioliktame posme.

Ypač reikšmingas yra posmo žodis yoga-balena, nes nepraktikuojant yogosṣaṭ-cakra-yogos ar bhakti-yogos, neįmanoma mirties metu pasiekti tokią transcendentinę būseną. Nepraktikavus kurios nors yogos sistemos, o ypač bhakti-yogos, neįmanoma mirštant staiga prisiminti Aukščiausiąjį Viešpatį. Mirties valandą proto funkcijos sutrinka, todėl visą gyvenimą per yogos praktiką reikia būti susijusiu su transcendencija.