Skip to main content

TEXT 12

ТЕКСТ 12

Tekstas

Текст

kāṅkṣantaḥ karmaṇāṁ siddhiṁ
yajanta iha devatāḥ
kṣipraṁ hi mānuṣe loke
siddhir bhavati karma-jā
ка̄нкш̣антах̣ карман̣а̄м сиддхим
яджанта иха девата̄х̣
кш̣ипрам хи ма̄нуш̣е локе
сиддхир бхавати карма-джа̄

Synonyms

Дума по дума

kāṅkṣantaḥ — trokšdami; karmaṇām — karminės veiklos; siddhim — tobulumo; yajante — jie garbina aukomis; iha — materialiame pasaulyje; devatāḥ — pusdievius; kṣipram — labai greitai; hi — tikrai; mānuṣe — žmonių visuomenėje; loke — šiame pasaulyje; siddhiḥ — sėkmė; bhavati — ateina; karma- — iš karminės veiklos.

ка̄нкш̣антах̣ – като желае; карман̣а̄м – за кармични дейности; сиддхим – съвършенство; яджанте – те почитат с жертвоприношения; иха – в материалния свят; девата̄х̣ – полубоговете; кш̣ипрам – много бързо; хи – безспорно; ма̄нуш̣е – в човешкото общество; локе – в този свят; сиддхих̣ – успех; бхавати – идва; карма-джа̄ – от кармична работа.

Translation

Превод

Žmonės šiame pasaulyje trokšta pasisekimo karminėje veikloje, todėl jie ir garbina pusdievius. Žinoma, jie greitai sulaukia tokios veiklos rezultatų.

Хората в този свят желаят успех в плодоносните дейности и затова почитат полубоговете. Разбира се, те много бързо получават резултатите от тези дейности.

Purport

Коментар

KOMENTARAS: Yra įsivyravusi neteisinga nuomonė dėl šio pasaulio dievų, t.y. pusdievių. Menkos nuovokos žmonės, nors ir pripažįstami dideliais eruditais, tuos pusdievius laiko įvairiomis Aukščiausiojo Viešpaties formomis. Iš tiesų pusdieviai – ne kokios nors skirtingos Dievo formos, bet įvairios neatskiriamos Dievo dalelės. Dievas – vienas, o Jo neatskiriamų dalelių – daug. Vedos sako: nityo nityānām – Dievas yra vienas. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ. Aukščiausiasis Dievas vienas – Kṛṣṇa, o pusdieviai yra apdovanoti galiomis tik tam, kad galėtų valdyti materialų pasaulį. Visi pusdieviai – gyvosios esybės (nityānām), vieni turi didesnę, kiti mažesnę materialią galią. Jie negali būti lygūs Aukščiausiajam Dievui – Nārāyaṇai, Viṣṇu arba Kṛṣṇai. O tas, kuris mano, jog Dievas ir pusdieviai – vienodo lygio būtybės, yra ateistas, pāṣaṇḍis. Netgi didžiausi pusdieviai – Brahmā ir Śiva – negali lygintis su Aukščiausiuoju Viešpačiu. Tiesą sakant, tokie pusdieviai, kaip Brahmā ir Śiva, patys garbina Viešpatį (śiva-viriñci- nutam). Nepaisant to, nors ir kaip tai būtų keista, dažnas žmonių lyderis yra garbinamas siaurapročių, kurie tiki klaidingomis antropomorfizmo bei zoomorfizmo teorijomis. Iha devatāḥ nurodo į galingą šio materialaus pasaulio žmogų ar pusdievį. Bet Narāyāṇa, Viṣṇu, ar Kṛṣṇa – Aukščiausiasis Dievo Asmuo – ne šio pasaulio būtybė. Jis virš materialios kūrinijos, transcendentalus jos atžvilgiu. Net impersonalistų lyderis Śrīpāda Śaṅkarācārya tvirtina, kad Nārāyaṇa, t.y Kṛṣṇa, yra anapus materialios kūrinijos. Tačiau neišmanėliai (hṛta-jñāna) garbina pusdievius, nes siekia greitų rezultatų, ir juos gauna, bet nesuvokia, jog šitaip pasiekti rezultatai – laikini ir skirti menkos nuovokos žmonėms. Protingas žmogus yra įsisąmoninęs Kṛṣṇą ir nemato reikalo garbinti nereikšmingus pusdievius dėl skubios, laikinos naudos. Tiek materialaus pasaulio pusdieviai, tiek ir jų garbintojai išnyks kartu su pasauliu. Pusdievių dovanotos malonės – materialios ir laikinos. O materialūs pasauliai ir jų gyventojai, net ir pusdieviai bei jų garbintojai – tik kosminio vandenyno burbuliukai. Visgi šiame pasaulyje žmonių visuomenė kraustosi iš proto dėl laikinų materialių turtų – žemės, šeimos ir viso to, kas teikia malonumą. Laikinų gėrybių trokštantys žmonės garbina pusdievius arba visuomenės galinguosius. Jeigu įsiteikęs politiniam lyderiui žmogus tampa vyriausybės ministru, tai laikoma didžiausiu pasiekimu. Todėl žmonės keliaklupsčiauja prieš vadinamuosius vadovus arba „šio pasaulio didžiūnus“, kad gautų laikinų gėrybių, ir jas iš tiesų gauna. Tokie kvaili žmonės nesidomi Kṛṣṇos sąmone, kurios dėka galima visiems laikams įveikti materialiai būčiai būdingus sunkumus. Jie siekia juslinių malonumų, ir dėl menkiausios galimybės jusliškai pasitenkinti mielai garbina įgalintas gyvąsias esybes – pusdievius. Posmas nurodo, jog retas kuris domisi Kṛṣṇos sąmone. Daugumai terūpi materialūs malonumai, ir todėl žmonės garbina galingas gyvąsias esybes.

ПОЯСНЕНИЕ: Съществува погрешна представа за ролята на боговете или полубоговете в материалния свят и невежите хора, дори да минават за големи учени, приемат полубоговете за различни форми на Върховния Бог. В действителност полубоговете не са отделни форми на Бога, а различни, неразделно свързани с него частици. Бог е един, а свързаните с него частици са неизброимо множество. Ведите казват: нитьо нитя̄на̄м – „Бог е един“. Ӣшварах̣ парамах̣ кр̣ш̣н̣ах̣. Върховният Бог е един – Кр̣ш̣н̣а – а полубоговете са упълномощени да управляват материалния свят. Всички полубогове са живи същества (нитя̄на̄м), които притежават материална власт в различна степен. Те не са равни на Върховния Бог – На̄ра̄ян̣а, Виш̣н̣у или Кр̣ш̣н̣а. Всеки, който мисли, че Бог и полубоговете се намират на едно и също равнище, се нарича па̄ш̣ан̣д̣ӣ, атеист. Дори велики полубогове, като Брахма̄ и Шива, не могат да бъдат сравнявани с Върховния Бог. Нещо повече, Господ е обожаван от полубогове като Брахма̄ и Шива (шива-вирин̃чи-нутам). Доста любопитно е как и различни лидери в обществото са обожавани от невежи хора, заблудени от идеите на антропоморфизма или зооморфизма. Иха девата̄х̣ означава могъщ човек или полубог в материалния свят. Но На̄ра̄ян̣а, Виш̣н̣у или Кр̣ш̣н̣а – Върховната Божествена Личност – не принадлежи към този свят. Той е трансцендентален, отвъд пределите на материалното творение. Дори Шрӣпа̄да Шанкара̄ча̄ря, водачът на имперсоналистите, твърди, че На̄ра̄ян̣а, Кр̣ш̣н̣а, е отвъд материалното творение. Но въпреки това глупавите хора (хр̣та-гя̄на) почитат полубоговете, защото желаят незабавни резултати. И те ги получават, без да осъзнават, че подобни резултати са преходни и привличат само ниско интелигентни личности. Интелигентният човек е осъзнат за Кр̣ш̣н̣а и не му е нужно да почита незначителни полубогове заради някакви бързи, но временни блага. Полубоговете, както и техните поклонници в този материален свят, ще изчезнат при неговото унищожение. Даровете на полубоговете са материални и временни. Самите материални светове и техните обитатели – полубогове и поклонници – не са нищо повече от мехурчета пяна в космичния океан. Обаче човешкото общество е обезумяло по временни неща като притежание на земя, семейство, вещи за наслаждение. С надеждата да придобият тези преходни блага, хората почитат полубогове или могъщи личности в обществото. Ако се добере до министерски пост в правителството, почитайки някой политически лидер, човек смята, че е постигнал нещо велико. Мнозина раболепничат пред т.нар. лидери, или „силните на деня“, за да получат някакви облаги, и наистина ги получават. Такива глупави хора не се занимават с Кр̣ш̣н̣а съзнание и не желаят веднъж завинаги да приключат със страданията, присъщи на материалния живот. Те се стремят към сетивни удоволствия и заради нищожно наслаждение почитат упълномощени живи същества, известни като полубогове. От този стих става ясно, че хората рядко проявяват интерес към Кр̣ш̣н̣а съзнание. Те се интересуват най-вече от материално наслаждение и затова се покланят на някое могъщо живо същество.