Skip to main content

Bg. 18.60

Tekstas

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyms

svabhāva-jena — kilusios iš tavo prigimties; kaunteya — o Kuntī sūnau; nibaddhaḥ — sąlygotas; svena — savo paties; karmaṇā — veiklos; kartum — atlikti; na — ne; icchasi — nori tu; yat — to, ko; mohāt — dėl iliuzijos; kariṣyasi — atliksi; avaśaḥ — prieš savo valią; api — net; tat — tą.

Translation

Iliuzijos užvaldytas, dabar tu nenori klausyti Mano nurodymo. Bet vis tiek turėsi taip pasielgti – privers tavoji prigimtis, o Kuntī sūnau.

Purport

KOMENTARAS: Jeigu žmogus atsisako veikti paklusdamas Aukščiausiojo Viešpaties nurodymams, tada jis veikia verčiamas guṇų, kurios jį veikia. Kiekvienas yra veikiamas tam tikro gamtos guṇų derinio ir jo įtakojamas atlieka veiksmus. Tačiau tas, kuris laisva valia paklūsta Aukščiausiojo Viešpaties vadovavimui, pelno šlovę.