Skip to main content

Bg. 15.11

Tekstas

yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ

Synonyms

yatantaḥ — stengdamiesi; yoginaḥ — transcendentalistai; ca — taip pat; enam — tą; paśyanti — gali matyti; ātmani — savajame „aš“; avasthitam — būdami; yatantaḥ — stengdamiesi; api — net jei; akṛta-ātmānaḥ — dvasiškai nesusivokę; na — ne; enam — tai; paśyanti — mato; acetasaḥ — turintys neišlavintą protą.

Translation

Atsidėję savo reikalui ir dvasiškai susivokę transcendentalistai visa tai aiškiai mato. Tačiau neišlavėjusio proto ir dvasiškai nesusivokę žmonės net ir labai stengdamiesi nesupras to, kas vyksta.

Purport

KOMENTARAS: Dvasinės savivokos keliu žengia daug transcendentalistų, tačiau tik dvasiškai susivokusieji gali suprasti, kaip gyvosios esybės kūne vyksta pokyčiai. Šiuo atveju labai svarbus žodis yoginaḥ. Pastaruoju metu atsirado labai daug yogų ir nemažai tokių pat yogos draugijų, tačiau dvasinės savivokos dalykuose jie iš tikrųjų akli. Juos tedomina tam tikri gimnastikos pratimai ir jie visiškai pasitenkina tuo, kad jų kūnas gerai sudėtas ir sveikas. Kitokių žinių jie neturi. Jie vadinami yatanto ‘py akṛtātmānaḥ. Nors jie ir siekia vadinamosios yogos aukštumų, tačiau nesuvokė savojo „aš“. Tokie žmonės nepajėgia perprasti sielos persikėlimo proceso. Tik tie, kurie praktikuoja tikrą yogą ir suvokė savąjį „aš“, pasaulį ir Aukščiausiąjį Viešpatį, kitaip sakant, bhakti-yogai, mintis sutelkę į Kṛṣṇos ir tarnaujantys Jam su besalyginiu atsidavimu – tik jie gali suprasti, kaip viskas vyksta.