Skip to main content

Bg. 14.19

Tekstas

nānyaṁ guṇebhyaḥ kartāraṁ
yadā draṣṭānupaśyati
guṇebhyaś ca paraṁ vetti
mad-bhāvaṁ so ’dhigacchati

Synonyms

na — ne; anyam — ką kitą; guṇebhyaḥ — nei ypatybės; kartāram — veikiantįjį; yadā — kai; draṣṭā — stebėtojas; anupaśyati — mato teisingai; guṇebhyaḥ — gamtos guṇoms; ca — ir; param — transcendentinį; vetti — žino; mat-bhāvam — Mano dvasinę gamtą; saḥ — jis; adhigacchati — pereina į.

Translation

Teisingai matant, kad niekas kitas, o tik gamtos guṇos atlieka visą veiklą, ir suvokiant Aukščiausiąjį Viešpatį, transcendentalų toms guṇoms, pereinama į Mano dvasinę gamtą.

Purport

KOMENTARAS: Galima iškilti aukščiau materialios gamtos guṇų veiklos, jei teisingai jas suvokiame, mokydamiesi iš save suvokusių sielų. Tikras dvasinis mokytojas yra Kṛṣṇa, ir Jis perteikia Arjunai tą dvasinį žinojimą. Taip ir mes turime studijuoti mokslą apie gamtos guṇų sąlygojamą veiklą, padedant asmenybėms, kurios iki galo išsiugdė Kṛṣṇos sąmonę. Kitaip gyvenimas pakryps neteisinga vaga. Bona fide dvasinio mokytojo pamokymai atskleidžia gyvajai esybei jos dvasinę padėtį, papasakoja apie jos materialų kūną, jusles, apie tai, kaip ji pakliuvo į spąstus ir kaip ją užburia materialios gamtos guṇos. Guṇų pinklėse ji bejėgė, tačiau suvokusi savo tikrąją padėtį ji gali pasiekti transcendentinį lygį, kur jai atsivers dvasinio gyvenimo galimybė. Iš tikrųjų pati gyvoji esybė nėra veiklos atlikėja. Ji priversta veikti, nes turi tam tikro tipo kūną, kurį valdo tam tikra materialios gamtos guṇa. Kol žmogui nepadės dvasinis autoritetas, jis nesuvoks savo tikrosios padėties. Bendraudamas su bone fide dvasiniu mokytoju, žmogus pamato tikrąją savo padėtį ir gali pasiekti tvarią Kṛṣṇos sąmonę. Kṛṣṇą įsisąmoninusio žmogaus neveikia materialios gamtos guṇų kerai. Septintame skyriuje jau buvo pasakyta, kad Kṛṣṇai atsidavęs žmogus jau nebeatlieka veiksmų, kuriuos diktuoja materiali gamta. Todėl tas, kuris mato tikrąją dalykų esmę, palengva išsivaduoja iš materialios gamtos įtakos.