Skip to main content

Bg. 11.44

Tekstas

tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaṁ
prasādaye tvām aham īśam īḍyam
piteva putrasya sakheva sakhyuḥ
priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum

Synonyms

tasmāt — todėl; praṇamya — nusilenkdamas; praṇidhāya — guldydamas; kāyam — kūną; prasādaye — prašau malonės; tvām — Tave; aham — aš; īśam — Aukščiausiąjį Viešpatį; īḍyam — vertą garbinimo; pitā iva — kaip tėvas; putrasya — sūnų; sakhā iva — kaip draugas; sakhyuḥ — draugą; priyaḥ — mylimasis; priyāyāḥ — brangiausią; arhasi — Tu turi; deva — Mano Viešpatie; soḍhum — pakęsti.

Translation

Tu Aukščiausiasis Viešpats, ir kiekviena gyvoji būtybė turi garbinti Tave. Todėl krentu Tau po kojų išreikšti pagarbą ir meldžiu Tavo malonės. Kaip tėvas pakenčia sūnaus įžūlumą, kaip draugas atleidžia draugui akiplėšiškumą, kaip vyras pakenčia žmonos familiarumą, taip meldžiu atleisti tai, ką galėjau bloga Tau padaryti.

Purport

KOMENTARAS: Kṛṣṇą ir Jo bhaktus sieja įvairūs santykiai: vienas gali matyti Jame sūnų, kiti – vyrą, draugą ar mokytoją. Kṛṣṇą ir Arjuną sieja draugystė. Kṛṣṇa pakantus, kaip pakantus yra tėvas, sutuoktinis ar mokytojas.