Skip to main content

Bg. 6.9

Szöveg

suhṛn-mitrāry-udāsīna-
madhyastha-dveṣya-bandhuṣu
sādhuṣv api ca pāpeṣu
sama-buddhir viśiṣyate

Szó szerinti jelentés

su-hṛt – a természetüknél fogva jóakarókhoz; mitra – a szeretetteljes jótevőkhöz; ari – az ellenségekhez; udāsīna – a hadviselők között semlegesekhez; madhya-stha – a hadviselők között közvetítőkhöz; dveṣya – az irigyekhez; bandhuṣu – és a rokonokhoz vagy jóakarókhoz; sādhuṣu – a jámborokhoz; api – még; ca – is; pāpeṣu – a bűnösökhöz; sama-buddhiḥ – ugyanolyan az értelme; viśiṣyate – sokkal kiválóbb.

Fordítás

Aki a becsületes jóakaróval, a kedves jótevővel, a pártatlannal, a közvetítővel, az iriggyel, a baráttal, az ellenséggel, a jámborral és a bűnössel is egyenlően bánik, az még emelkedettebb.