Skip to main content

Bg. 18.42

Szöveg

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam

Szó szerinti jelentés

śamaḥ – nyugodtság; damaḥ – önfegyelem; tapaḥ – vezeklés; śaucam – tisztaság; kṣāntiḥ – béketűrés; ārjavam – becsületesség; eva – bizony; ca – és; jñānam – tudás; vijñānam – bölcsesség; āstikyam – vallásosság; brahma – egy brāhmaṇának; karma – kötelessége; svabhāva-jam – saját természetéből származó.

Fordítás

A brāhmaṇák munkáját az alábbi, természetükből fakadó tulajdonságok jellemzik: nyugalom, önfegyelem, lemondás, tisztaság, béketűrés, becsületesség, tudás, bölcsesség és vallásosság.