Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.12

Texto

śrī-śuka uvāca
iti saṁstuvato rājño
viṣṇu-cakraṁ sudarśanam
aśāmyat sarvato vipraṁ
pradahad rāja-yācñayā

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; iti — así; saṁstuvataḥ — ser orado; rājñaḥ — por el rey; viṣṇu-cakram — el disco, el arma del Señor Viṣṇu; sudarśanam — llamado cakra Sudarśana; aśāmyat — dejó de molestar; sarvataḥ — en todos los sentidos; vipram — al brāhmaṇa; pradahat — hacer arder; rāja — del rey; yācñayā — por la petición.

Translation

Śukadeva Gosvāmī continuó: Cuando el rey ofreció oraciones al cakra Sudarśana y al Señor Viṣṇu, el cakra se calmó y dejó de quemar al brāhmaṇa Durvāsā Muni.