Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.2.1

Texto

śrī-śuka uvāca
āsīd girivaro rājaṁs
trikūṭa iti viśrutaḥ
kṣīrodenāvṛtaḥ śrīmān
yojanāyutam ucchritaḥ

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; āsīt — había; girivaraḥ — una montaña muy grande; rājan — ¡oh, rey!; tri-kūṭaḥ — Trikūṭa; iti — así; viśrutaḥ — famosa; kṣīra-udena — por el océano de leche; āvṛtaḥ — rodeada; śrīmān — muy hermosa; yojana — una medida de trece kilómetros; ayutam — diez mil; ucchritaḥ — muy alta.

Translation

Śukadeva Gosvāmī dijo: Mi querido rey, existe una montaña muy grande llamada Trikūṭa. Tiene una altura de diez mil yojanas [ciento treinta mil kilómetros]. Rodeada por el océano de leche, se encuentra en un lugar muy hermoso.