Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.36

Texto

etad dhārayamāṇas tu
yaṁ yaṁ paśyati cakṣuṣā
padā vā saṁspṛśet sadyaḥ
sādhvasāt sa vimucyate

Synonyms

etat — esta; dhārayamāṇaḥ — la persona que emplea; tu — pero; yam yam — a todo el que; paśyati — mire; cakṣuṣā — con los ojos; padā — con sus pies; — o; saṁspṛśet — toque; sadyaḥ — inmediatamente; sādhvasāt — de todo temor; saḥ — él; vimucyate — se libera.

Translation

Quien vista esta armadura, liberará inmediatamente de todos los peligros que he mencionado a cualquier persona a la que toque con los pies o con la mirada.