Skip to main content

Word for Word Index

yām imām
todas estas — Bg. 2.42-43
yam vai
también — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.18
yam
aquel a quien — Bg. 2.15
al cual — Bg. 2.70
lo que — Bg. 6.2
aquello que — Bg. 6.20-23, Bg. 8.21
a quien — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.19, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.9, CC Madhya-līlā 11.118
la persona — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.20
sobre quien — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.39
a quienes — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.38
a quien — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.54, Śrīmad-bhāgavatam 5.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.15.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.1, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.48, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.48, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.4-5, CC Ādi-līlā 3.58, CC Madhya-līlā 22.98
el cual — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.53, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.4
los cuales — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.35
al que — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.18
en quien — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.28
el cual (sendero védico) — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.31
al cual — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.5
a él (Vena) — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.19-20
que — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.43, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.43, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.39
donde — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.29
a quien (a la Suprema Personalidad de Dios) — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.38
a quien (Tú) — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.27
quien — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.49
a Él — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.27
aquel a quien — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.11
a la Suprema Personalidad de Dios, quien — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.19
a la Personalidad de Dios, a quien — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.27
acerca de quien — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.44
a la Persona Suprema — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.11
a cualquiera que — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.24
a la Suprema Personalidad de Dios — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.46
a quien (a Marutta) — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.26
a quien (a Ambarīṣa Mahārāja) — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.13
el cual (puente) — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.15
a quien (Paraśurāma) — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.14
a quien (a Ṛṣyaśṛṅga) — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.7-10
el hijo que — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.37
cuyo — CC Ādi-līlā 1.73-74
a Él, a quien — CC Ādi-līlā 3.58
lo cual — CC Ādi-līlā 4.146