Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.2

Texto

siddhir bhagasya bhāryāṅga
mahimānaṁ vibhuṁ prabhum
āśiṣaṁ ca varārohāṁ
kanyāṁ prāsūta suvratām

Palabra por palabra

siddhiḥ—Siddhi; bhagasya—de Bhaga; bhāryā—la esposa; aṅga—mi querido rey; mahimānam—Mahimā; vibhum—Vibhu; prabhum—Prabhu; āśiṣam—Āśī; ca—y; varārohām—muy hermosa; kanyām—hija; prāsūta—tuvo; su-vratām—virtuosa.

Traducción

¡Oh, rey!, Siddhi, que era la esposa de Bhaga, el sexto hijo de Aditi, tuvo tres hijos: Mahimā, Vibhu y Prabhu; tuvo también una hija extraordinariamente hermosa, que se llamó Āśī.