Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.14-15

Texto

mandāraiḥ pārijātaiś ca
saralaiś copaśobhitam
tamālaiḥ śāla-tālaiś ca
kovidārāsanārjunaiḥ
cūtaiḥ kadambair nīpaiś ca
nāga-punnāga-campakaiḥ
pāṭalāśoka-bakulaiḥ
kundaiḥ kurabakair api

Palabra por palabra

mandāraiḥ — con mandāras; pārijātaiḥ — con pārijātas; ca — y; saralaiḥ — con saralas; ca — y; upaśobhitam — adornada; tamālaiḥ — con tamālas; śāla-tālaiḥ — con śālas y tālas; ca — y; kovidāra-āsana-arjunaiḥ — kovidāras, āsanas (vijaya-sāras) y arjunas (kāñcanārakas); cūtaiḥ — con cūtas (una clase de mango); kadambaiḥ — con kadambas; nīpaiḥ — con nīpas (dhūli-kadambas); ca — y; nāga-punnāga-campakaiḥ — con nāgas, punnāgas y campakas; pāṭala-aśoka-bakulaiḥ — con pāṭalas, aśokas y bakulas; kundaiḥ — con kundas; kurabakaiḥ — con kurabakas; api — también.

Traducción

De las distintas clases de árboles que adornan la montaña Kailāsa, pueden mencionarse los siguientes nombres: mandāra, pārijāta, sarala, tamāla, tāla, kovidāra, āsana, arjuna, āmra-jāti [mango], kadamba, dhūli-kadamba, nāga, punnāga, campaka, pāṭala, aśoka, bakula, kunda y kurabaka. Esos árboles, que producen flores de fragante aroma, adornan la montaña por todas partes.