Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.16

Texto

svarṇārṇa-śata-patraiś ca
vara-reṇuka-jātibhiḥ
kubjakair mallikābhiś ca
mādhavībhiś ca maṇḍitam

Palabra por palabra

svarṇārṇa — color dorado; śata-patraiḥ — con lotos; ca — y; vara-reṇuka-jātibhiḥ — con varas, reṇukas y mālatīs; kubjakaiḥ — con kubjakas; mallikābhiḥ — con mallikās; ca — y; mādhavībhiḥ — con mādhavīs; ca — y; maṇḍitam — adornada.

Traducción

Además de estos, otros árboles que adornan la montaña son: el loto dorado, el árbol de la canela, el mālatī, el kubja, el mallikā y el mādhavī.