Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.26

Texto

śūro mātāmahaḥ kaccit
svasty āste vātha māriṣaḥ
mātulaḥ sānujaḥ kaccit
kuśaly ānakadundubhiḥ

Palabra por palabra

śūraḥ—Śūrasena; mātāmahaḥ—abuelo materno; kaccit—si; svasti—todo lo bueno; āste—pasando sus días; —o; atha—por lo tanto; māriṣaḥ—respetable; mātulaḥ—tío materno; sa-anujaḥ—con sus hermanos menores; kaccit—si; kuśalī—todos bien; ānaka-dundubhiḥ—Vasudeva.

Traducción

¿Está feliz mi respetable abuelo Śurasena? Y, ¿les está yendo bien a Vasudeva, mi tío materno, y a sus hermanos menores?