Skip to main content

CC Madhya-līlā 4.72

Texto

nava-vastra pāti’ tāhe palāśera pāta
rāndhi’ rāndhi’ tāra upara rāśi kaila bhāta

Synonyms

nava-vastra — telas nuevas; pāti’ — extender; tāhe — sobre eso; palāśera pāta — las hojas de palāśa; rāndhi’ rāndhi’ — cocinar y cocinar; tāra upara — sobre eso; rāśi — amontonado; kaila — hecho; bhāta — arroz.

Translation

Todo el arroz cocinado se amontonó en hojas de palāśa puestas sobre telas nuevas extendidas sobre el suelo.