Skip to main content

CC Antya-līlā 2.113

Texto

‘āji haite ei mora ājñā pālibā
choṭa haridāse ihāṅ āsite nā dibā’

Palabra por palabra

āji haite—desde hoy; ei—esta; mora—mía; ājñā—orden; pālibā—tú debes cumplir; choṭa haridāse—a Choṭa Haridāsa; ihāṅ—aquí; āsite—venir; nā dibā—no permitas.

Traducción

«A partir de hoy, no permitas venir aquí a Chotā Haridāsa.»