Skip to main content

CC Ādi-līlā 5.216

Texto

nityānanda-dayā more tāṅre dekhāila
śrī-rādhā-madana-mohane prabhu kari’ dila

Synonyms

nityānanda-dayā — la misericordia de Śrī Nityānanda; more — a mí; tāṅre — Madana-mohana; dekhāila — mostró; śrī-rādhā-madana-mohane — Rādhā-Madana-mohana; prabhu kari’ dila — dio como amo y Señor.

Translation

La misericordia de Śrī Nityānanda me mostró a Śrī Madana-mohana, y me dio a Śrī Madana-mohana como amo y Señor.