Skip to main content

ŚB 9.8.1

Devanagari

श्रीशुक उवाच
हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद् विनिर्मिता ।
चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मज: ॥ १ ॥

Text

śrī-śuka uvāca
harito rohita-sutaś
campas tasmād vinirmitā
campāpurī sudevo ’to
vijayo yasya cātmajaḥ

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; haritaḥ — the king named Harita; rohita-sutaḥ — the son of King Rohita; campaḥ — by the name Campa; tasmāt — from Harita; vinirmitā — was constructed; campā-purī — the township known as Campāpurī; sudevaḥ — by the name Sudeva; ataḥ — thereafter (from Campa); vijayaḥ — by the name Vijaya; yasya — of whom (Sudeva); ca — also; ātma-jaḥ — the son.

Translation

Śukadeva Gosvāmī continued: The son of Rohita was Harita, and Harita’s son was Campa, who constructed the town of Campāpurī. The son of Campa was Sudeva, and his son was Vijaya.