Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम् ।
निम्‍लोचति रवावासीद्वेणूनामिव मर्दनम् ॥ २ ॥

Text

Verš

teṣāṁ maireya-doṣeṇa
viṣamīkṛta-cetasām
nimlocati ravāv āsīd
veṇūnām iva mardanam
teṣāṁ maireya-doṣeṇa
viṣamīkṛta-cetasām
nimlocati ravāv āsīd
veṇūnām iva mardanam

Synonyms

Synonyma

teṣām — of them; maireya — of intoxication; doṣeṇa — by the faults; viṣamīkṛta — became unbalanced; cetasām — of those of whom the minds; nimlocati — sets; ravau — the sun; āsīt — takes place; veṇūnām — of the bamboos; iva — as; mardanam — destruction.

teṣām — jejich; maireya — opojení; doṣeṇa — chybami; viṣamīkṛta — ztratily rovnováhu; cetasām — těch, jejichž mysli; nimlocati — zapadá; ravau — slunce; āsīt — nastává; veṇūnām — bambusů; iva — jako; mardanam — zničení.

Translation

Překlad

As by the friction of bamboos destruction takes place, so also, at sunset, by the interaction of the faults of intoxication, all their minds became unbalanced, and destruction took place.

Stejně jako třením bambusů dochází ke zničení celého lesa, tak i oni se zničili při západu slunce, když vzájemným působením jejich omylů v opojení ztratily jejich mysli rovnováhu.

Purport

Význam

When there is need of fire in the forest, by the will of the Supreme it takes place due to friction among the bamboos. Similarly, the descendants of Yadu were all destroyed by the will of the Lord by the process of self-destruction. Just as there is no possibility of a fire’s occurring deep in the forest due to human effort, so also there was no power in the universe which could vanquish the descendants of Yadu, who were protected by the Lord. The Lord wanted them to be so destroyed, and thus they obeyed His order, as indicated by the word tad-anujñāta.

Je-li třeba, aby v lese vznikl požár, vůlí Nejvyššího k tomu dojde třením bambusů. Všichni potomci Yadua byli podobně zničeni vůlí Pána tak, že se zničili sami. Stejně jako není možné, aby požár hluboko v pralese založil nějaký člověk, v celém vesmíru neexistovala moc schopná zničit potomky Yadua, které chránil Pán. Pán však chtěl, aby byli zničeni, a oni se podrobili Jeho vůli, jak naznačuje slovo tad-anujñāta v minulém verši.