Skip to main content

Text 21

21

Devanagari

Деванагарі

तयोर्निर्भिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथु: ।
पथि श्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोऽघं स्वमनुस्मरन् ॥ २१ ॥

Text

Текст

tayor nirbhinna-hṛdayas
tarjanair jāta-vepathuḥ
pathi śvabhir bhakṣyamāṇa
ārto ’ghaṁ svam anusmaran
тайор нірбгінна-хр̣дайас
тарджанаір джа̄та-вепатгух̣
патгі ш́вабгір бгакшйама̄н̣а
а̄рто ’ґгам̇ свам анусмаран

Synonyms

Послівний переклад

tayoḥ — of the Yamadūtas; nirbhinna — broken; hṛdayaḥ — his heart; tarjanaiḥ — by the threatening; jāta — arisen; vepathuḥ — trembling; pathi — on the road; śvabhiḥ — by dogs; bhakṣyamāṇaḥ — being bitten; ārtaḥ — distressed; agham — sins; svam — his; anusmaran — remembering.

тайох̣  —  ямадутів; нірбгінна  —  розбите; хр̣дайах̣  —  його серце; тарджанаіх̣  —  прокльонами й погрозами; джа̄та  —  починається; вепатгух̣  —  дрож; патгі  —  по дорозі; ш́вабгіх̣  —  собаками; бгакшйама̄н̣ах̣  —  покусаний; а̄ртах̣  —  розбитий горем; аґгам  —  гріхи; свам  —  свої; анусмаран  —  згадуючи.

Translation

Переклад

While carried by the constables of Yamarāja, he is overwhelmed and trembles in their hands. While passing on the road he is bitten by dogs, and he can remember the sinful activities of his life. He is thus terribly distressed.

Коли стражники Ямараджі тягнуть її, вона проймається страхом і тремтить у їхніх руках. По дорозі її кусають собаки і вона згадує всі гріхи свого життя. В цьому становищі вона відчуває страшні муки.

Purport

Коментар

It appears from this verse that while passing from this planet to the planet of Yamarāja, the culprit arrested by Yamarāja’s constables meets many dogs, which bark and bite just to remind him of his criminal activities of sense gratification. It is said in Bhagavad-gītā that one becomes almost blind and is bereft of all sense when he is infuriated by the desire for sense gratification. He forgets everything. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ: one is bereft of all intelligence when he is too attracted by sense gratification, and he forgets that he has to suffer the consequences also. Here the chance for recounting his activities of sense gratification is given by the dogs engaged by Yamarāja. While we live in the gross body, such activities of sense gratification are encouraged even by modern government regulations. In every state all over the world, such activities are encouraged by the government in the form of birth control. Women are supplied pills, and they are allowed to go to a clinical laboratory to get assistance for abortions. This is going on as a result of sense gratification. Actually sex life is meant for begetting a good child, but because people have no control over the senses and there is no institution to train them to control the senses, the poor fellows fall victim to the criminal offenses of sense gratification, and they are punished after death as described in these pages of Śrīmad-Bhāgavatam.

ПОЯСНЕННЯ: Як видно з цього вірша, по дорозі з цієї планети до планети Ямараджі на грішника, якого схопили стражники Ямараджі, нападають зграї собак, гавкаючи на нього й кусаючи, щоб нагадати йому всі гріхи, які він вчинив, намагаючись задовольнити свої чуття. У «Бгаґавад-ґіті» сказано, що сильне бажання чуттєвої насолоди осліплює людину й відбирає в неї розум. Вона забуває про все. Ка̄маіс таіс таір хр̣та-джн̃а̄на̄х̣. Надмірно прагнучи чуттєвого задоволення, людина повністю втрачає розум і забуває, що їй доведеться за це страждати. Але тепер собаки Ямараджі дають їй змогу пригадати всі свої гріхи. Поки ми живемо в грубому тілі, навіть сучасні державні закони заохочують нас до чуттєвої насолоди. По всьому світі держава заохочує до цього, запроваджуючи програми, що обмежують народжуваність. Жінок забезпечують протизаплідними піґулками і дозволяють звертатися в клініки, щоб їм допомогли зробити аборт. Це все результат гонитви за чуттєвою насолодою. Насправді статеве життя призначене для того, щоб зачинати хороших дітей. Але люди не панують над своїми чуттями і їх ніхто цього не вчить, тому ці нещасні істоти падають жертвою гріховної чуттєвої насолоди, і після смерті на них чекає кара, яку описано на цих сторінках «Шрімад-Бгаґаватам».