Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.17

Verš

dhṛṣṭād dhārṣṭam abhūt kṣatraṁ
brahma-bhūyaṁ gataṁ kṣitau
nṛgasya vaṁśaḥ sumatir
bhūtajyotis tato vasuḥ

Synonyma

dhṛṣṭāt — od Dhṛṣṭy, dalšího Manuova syna; dhārṣṭam — dynastie Dhārṣṭa; abhūt — vzešla; kṣatram — patřící ke třídě kṣatriyů; brahma-bhūyam — postavení brāhmaṇů; gatam — dosáhli; kṣitau — na zemském povrchu; nṛgasya — Nṛgy, jiného Manuova syna; vaṁśaḥ — dynastie; sumatiḥ — jménem Sumati; bhūtajyotiḥ — jménem Bhūtajyoti; tataḥ — poté; vasuḥ — jménem Vasu.

Překlad

Od Manuova syna jménem Dhṛṣṭa vzešla dynastie kṣatriyů nazývaná Dhārṣṭa, jejíž členové v tomto světě získali postavení brāhmaṇů. Potomkem Manuova syna Nṛgy se stal Sumati. Sumatimu se narodil Bhūtajyoti a Bhūtajyotimu Vasu.

Význam

Zde je řečeno: kṣatraṁ brahma-bhūyaṁ gataṁ kṣitau — přestože Dhārṣṭové patřili ke třídě kṣatriyů, dokázali se změnit v brāhmaṇy. To je jasný důkaz na podporu následujícího tvrzení Nārady (Bhāg. 7.11.35):

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet

Pokud se u lidí z jedné třídy objeví vlastnosti náležící členům jiné, je třeba tyto osoby hodnotit podle jejich příznaků, a ne podle toho, k jaké třídě patří rodina, v níž se narodili. Původ není vůbec důležitý; tím, co zdůrazňují veškerá védská písma, jsou vlastnosti.