Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.8

Verš

tā jalāśayam āsādya
kanyāḥ kamala-locanāḥ
tīre nyasya dukūlāni
vijahruḥ siñcatīr mithaḥ

Synonyma

tāḥ — ony; jala-āśayam — ke břehu jezera; āsādya — když přišly; kanyāḥ — všechny dívky; kamala-locanāḥ — s očima podobnýma okvětním lístkům lotosu; tīre — na břehu; nyasya — poté, co odložily; dukūlāni — oblečení; vijahruḥ — začaly dovádět; siñcatīḥ — cákající vodu; mithaḥ — jedna na druhou.

Překlad

Když mladé dívky s lotosovýma očima přišly ke břehu vodní nádrže, chtěly se pobavit tím, že se v ní vykoupou. Nechaly tedy šaty na břehu a začaly dovádět a cákat po sobě vodou.