Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.19

Verš

dattvā svam uttaraṁ vāsas
tasyai rājā vivāsase
gṛhītvā pāṇinā pāṇim
ujjahāra dayā-paraḥ

Synonyma

dattvā — dávající; svam — svůj; uttaram — svrchní; vāsaḥ — oděv; tasyai — jí (Devayānī); rājā — král; vivāsase — protože byla nahá; gṛhītvā — uchopil; pāṇinā — svou rukou; pāṇim — její ruku; ujjahāra — vysvobodil; dayā- paraḥ — velice laskavý.

Překlad

Jakmile spatřil Devayānī nahou ve studni, ihned jí hodil svůj svrchní oděv. Pak laskavě uchopil její ruku a vytáhl ji ven.