Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.15.24

Verš

tasmai sa naradevāya
munir arhaṇam āharat
sasainyāmātya-vāhāya
haviṣmatyā tapo-dhanaḥ

Synonyma

tasmai — jemu; saḥ — on (Jamadagni); naradevāya — králi Kārtavīryārjunovi; muniḥ — velký mudrc; arhaṇam — náčiní k uctívání; āharat — nabídl; sa-sainya — s jeho vojáky; amātya — jeho ministry; vāhāya — a vozy, slony, koňmi či muži, kteří nesli nosítka; haviṣmatyā — protože měl kāmadhenu, krávu, která může poskytnout všechno; tapaḥ-dhanaḥ — velký mudrc, jehož jedinou silou byla jeho askeze neboli jenž podstupoval přísnou askezi.

Překlad

Mudrc Jamadagni, který se v lese oddával přísné askezi, krále vlídně přijal i s jeho vojáky, ministry a nosiči. Zajistil vše potřebné k uctění svých hostů, neboť vlastnil krávu kāmadhenu, jež dokázala poskytnout cokoliv.

Význam

Brahma-saṁhitā nám sděluje, že duchovní svět-a zvláště planeta Goloka Vṛndāvan, kde žije Kṛṣṇa-je plný krav surabhi (surabhīr abhipālayantam). Kráva surabhi se také nazývá kāmadhenu. I když Jamadagni vlastnil pouze jednu kāmadhenu, mohl od ní získat vše, po čem toužil. Díky tomu byl schopen přijmout krále a s ním i mnoho pobočníků, ministrů, vojáků, zvířat a nosičů palankýnů. Když mluvíme o králi, rozumí se, že ho doprovází velká družina. Jamadagni dokázal náležitě přijmout všechny královy společníky a dosyta je nakrmit jídlem připraveným v ghí. Král žasl nad bohatstvím vznešeného mudrce, které pocházelo od jediné krávy, a začal mu ho závidět. To byl začátek jeho přestupku. Paraśurāma, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, zabil Kārtavīryārjunu za to, že byl příliš pyšný. Pokud někdo v hmotném světě vlastní neobvyklé bohatství, a potom zpyšní a dělá si, co se mu zlíbí, Nejvyšší Osobnost Božství ho potrestá. To je ponaučení plynoucí z tohoto příběhu, ve kterém se Paraśurāma rozhněval na Kārtavīryārjunu, zabil ho a pak celý svět jedenadvacetkrát zbavil všech kṣatriyů.