Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.49

Verš

purūravasa evāsīt
trayī tretā-mukhe nṛpa
agninā prajayā rājā
lokaṁ gāndharvam eyivān

Synonyma

purūravasaḥ — od krále Purūravy; eva — takto; āsīt — byly; trayī — védské principy karmy, jñāny a yogy; tretā-mukhe — na začátku Tretā-yugy; nṛpa — ó králi Parīkṣite; agninā — pouhým zapálením obětního ohně; prajayā — díky svému synovi; rājā — král Purūravā; lokam — na planetu; gāndharvam — Gandharvů; eyivān — dostal se.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, král Purūravā, jenž pokládal obětní oheň za svého syna, takto na začátku Tretā-yugy zavedl druh oběti zvaný karma- kāṇḍa, a díky tomu mohl odejít na Gandharvaloku, jak si přál.

Význam

V Satya-yuze byl Pán Nārāyaṇa uctíván meditací (kṛte yad dhyāyato viṣṇum). Každý neustále meditoval o Pánu Viṣṇuovi či Nārāyaṇovi, a tak dosáhl veškerého úspěchu. V dalším věku, Tretā-yuze, začalo provádění obětí (tretāyāṁ yajato makhaiḥ). Proto je zde řečeno: trayī tretā-mukhe. Obětním obřadům se obvykle říká plodonosné činnosti. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí, že počínaje manvantarou Svāyambhuvy byly v Tretā-yuze obřadní plodonosné činnosti podobně zahájeny Mahārājem Priyavratou.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtrnácté kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Urvaśī okouzluje krále Purūravu”.