Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.13.18

Verš

tataḥ śīradhvajo jajñe
yajñārthaṁ karṣato mahīm
sītā śīrāgrato jātā
tasmāt śīradhvajaḥ smṛtaḥ

Synonyma

tataḥ — Hrasvaromovi; śīradhvajaḥ — syn jménem Śīradhvaja; jajñe — narodil se; yajña-artham — pro vykonávání obětí; karṣataḥ — když oral pole; mahīm — zemi; sītā — matka Sītā, manželka Pána Rāmacandry; śīra- agrataḥ — z přední části pluhu; jātā — narodila se; tasmāt — proto; śīradhvajaḥ — byl známý jako Śīradhvaja; smṛtaḥ — oslavovaný.

Překlad

Hrasvaromā měl syna jménem Śīradhvaja (zvaného též Janaka). Když král Śīradhvaja oral pole, z přední části pluhu (śīra) se zjevila dcera, která dostala jméno Sītā a později se stala manželkou Pána Rāmacandry. Proto byl znám jako Śīradhvaja.