Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.12.11

Verš

sahadevas tato vīro
bṛhadaśvo ’tha bhānumān
pratīkāśvo bhānumataḥ
supratīko ’tha tat-sutaḥ

Synonyma

sahadevaḥ — Sahadeva; tataḥ — Divākovi; vīraḥ — velký hrdina; bṛhadaśvaḥ — Bṛhadaśva; atha — jemu; bhānumān — Bhānumān; pratīkāśvaḥ — Pratīkāśva; bhānumataḥ — Bhānumānovi; supratīkaḥ — Supratīka; atha — poté; tat-sutaḥ — syn Pratīkāśvy.

Překlad

Divākovi se pak narodí syn Sahadeva a jemu velký hrdina jménem Bṛhadaśva. Tomu se narodí Bhānumān a Bhānumānovi Pratīkāśva. Synem Pratīkāśvy bude Supratīka.