Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.42

Verš

tataḥ karatalī-kṛtya
vyāpi hālāhalaṁ viṣam
abhakṣayan mahā-devaḥ
kṛpayā bhūta-bhāvanaḥ

Synonyma

tataḥ — poté; karatalī-kṛtya — beroucí do ruky; vyāpi — rozšířený; hālāhalam — zvaný hālahala; viṣam — jed; abhakṣayat — vypil; mahā-devaḥ — Pán Śiva; kṛpayā — ze soucitu; bhūta-bhāvanaḥ — pro blaho všech živých bytostí.

Překlad

Pán Śiva, jenž se věnuje příznivým činnostem pro blaho lidstva, soucitně vzal všechen jed do dlaně a vypil ho.

Význam

Přestože bylo jedu tolik, že se rozšířil po celém vesmíru, Pán Śiva měl takovou moc, že jeho množství omezil tak, že se mu vešel do dlaně. Nikdo by se neměl snažit Pána Śivu napodobovat. Pán Śiva může dělat cokoliv chce, ale ty, kdo se ho snaží napodobovat kouřením gañji a jiných jedovatých věcí, jejich jednání zničí.