Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.5.37

Verš

prāṇād abhūd yasya carācarāṇāṁ
prāṇaḥ saho balam ojaś ca vāyuḥ
anvāsma samrājam ivānugā vayaṁ
prasīdatāṁ naḥ sa mahā-vibhūtiḥ

Synonyma

prāṇāt — z životní síly; abhūt — pocházející; yasya — jehož; cara- acarāṇām — všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných; prāṇaḥ — životní síla; sahaḥ — základní princip života; balam — síla těla; ojaḥ — vitalita; ca — a; vāyuḥ — vzduch; anvāsma — následujeme; samrājam — císaře; iva — jako; anugāḥ — následovníci; vayam — my všichni; prasīdatām — kéž je spokojen; naḥ — s námi; saḥ — On; mahā-vibhūtiḥ — svrchovaně mocný.

Překlad

Všechny živé bytosti, pohyblivé i nehybné, žijí a získávají svou životní i tělesnou sílu ze vzduchu. Všichni závisíme pro získávání životní síly na vzduchu, stejně jako služebníci závisejí na svém císaři. Životní síla vzduchu je stvořená z původní životní síly Nejvyšší Osobnosti Božství. Kéž je s námi tento Nejvyšší Pán spokojen!