Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.4.25

Verš

ye māṁ stuvanty anenāṅga
pratibudhya niśātyaye
teṣāṁ prāṇātyaye cāhaṁ
dadāmi vipulāṁ gatim

Synonyma

ye — ti, kteří; mām — Mi; stuvanti — přednášejí modlitby; anena — takto; aṅga — ó králi; pratibudhya — vstávající; niśa-atyaye — na sklonku noci; teṣām — pro ně; prāṇa-atyaye — v době smrti; ca — také; aham — Já; dadāmi — dám; vipulām — věčného, neomezeného; gatim — přemístění do duchovního světa.

Překlad

Můj milý oddaný, těm, kdo na sklonku noci vstanou z postele a přednášejí Mi modlitby, které jsi přednesl ty, poskytnu na konci života své věčné sídlo v duchovním světě.