Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.55

Verš

purāṇa-saṁhitāṁ divyāṁ
sāṅkhya-yoga-kriyāvatīm
satyavratasya rājarṣer
ātma-guhyam aśeṣataḥ

Synonyma

purāṇa — náměty vyložené v Purāṇách, příbězích z dávné historie, zvláště v Matsya Purāṇě; saṁhitām — védské pokyny obsažené v Brahma- saṁhitě a dalších saṁhitách; divyām — transcendentální spisy; sāṅkhya — filozofická sāṅkhya-yoga; yoga — nauka o seberealizaci neboli bhakti- yoga; kriyāvatīm — prakticky uplatněná v životě; satyavratasya — krále Satyavraty; rāja-ṛṣeḥ — vznešený král a světec; ātma-guhyam — veškerá tajemství seberealizace; aśeṣataḥ — se všemi odvětvími.

Překlad

Takto vyložil Nejvyšší Pán králi Satyavratovi duchovní vědu zvanou sāṅkhya-yoga, pomocí které lze rozlišovat mezi hmotou a duší (tedy bhakti-yogu), a zároveň i pokyny obsažené v Purāṇách a Saṁhitách. Prostřednictvím všech těchto spisů Pán popsal sám sebe.