Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.54

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktavantaṁ nṛpatiṁ
bhagavān ādi-pūruṣaḥ
matsya-rūpī mahāmbhodhau
viharaṁs tattvam abravīt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; uktavantam — osloven Mahārājem Satyavratou; nṛpatim — králi; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ādi-pūruṣaḥ — původní osoba; matsya-rūpī — jenž přijal podobu ryby; mahā-ambhodhau — ve vodách potopy; viharan — zatímco se pohyboval; tattvam abravīt — vysvětlil Absolutní Pravdu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když se Satyavrata takto modlil k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž přijal podobu ryby, Pán mu při svém putování vodami potopy vysvětlil Absolutní Pravdu.