Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.1

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktavantaṁ puruṣaṁ purātanaṁ
mahānubhāvo ’khila-sādhu-sammataḥ
baddhāñjalir bāṣpa-kalākulekṣaṇo
bhakty-utkalo gadgadayā girābravīt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; uktavantam — na nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství; puruṣam — k Nejvyšší Osobnosti Božství; purātanam — nejstaršímu ze všech; mahā-anubhāvaḥ — Bali Mahārāja, velká a vznešená duše; akhila-sādhu-sammataḥ — jak potvrzují všichni světci; baddha-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; bāṣpa-kala-ākula- īkṣaṇaḥ — jehož oči byly plné slz; bhakti-utkalaḥ — plný extatické oddanosti; gadgadayā — třesoucími se v extázi oddanosti; girā — těmito slovy; abravīt — promluvil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když nejvyšší, odvěký, věčný Pán, Osobnost Božství, takto promluvil k Balimu Mahārājovi, který je všude uznávaný jako Jeho čistý oddaný a tedy jako velká duše, Bali Mahārāja s očima plnýma slz, se sepjatýma rukama a hlasem rozechvělým v extázi oddanosti odpověděl.