Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.21

Verš

āropyāṅkam avaghrāya
mūrdhany aśru-kalāmbubhiḥ
āsiñcan vikasad-vaktram
idam āha yudhiṣṭhira

Synonyma

āropya — když si posadil; aṅkam — na klín; avaghrāya mūrdhani — přičichávající k jeho hlavě; aśru — slz; kalā-ambubhiḥ — vodou z kapek; āsiñcan — smáčející; vikasat-vaktram — jeho usměvavý obličej; idam — toto; āha — řekl; yudhiṣṭhira — ó Mahārāji Yudhiṣṭhire.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Můj milý králi Yudhiṣṭhire, Hiraṇyakaśipu si posadil Prahlāda Mahārāje na klín a přičichával k jeho hlavě. Z očí mu kanuly slzy lásky a smáčely chlapcův usměvavý obličej. Pak svého syna oslovil.

Význam

Když dítě padne k nohám otce nebo žák k nohám duchovního učitele, tito představení na to reagují přičicháváním k jejich hlavám.