Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.20

Verš

pādayoḥ patitaṁ bālaṁ
pratinandyāśiṣāsuraḥ
pariṣvajya ciraṁ dorbhyāṁ
paramām āpa nirvṛtim

Synonyma

pādayoḥ — u nohou; patitam — jenž padl; bālam — chlapce; pratinandya — povzbuzující; āśiṣā — požehnáními (“Můj milý chlapče, ať máš dlouhý život a jsi šťastný” atd.); asuraḥ — démon Hiraṇyakaśipu; pariṣvajya — objímající; ciram — dlouho z náklonnosti; dorbhyām — oběma pažemi; paramām — velkou; āpa — dostal; nirvṛtim — radost.

Překlad

Když Hiraṇyakaśipu viděl, že mu jeho dítě padlo k nohám a skládá mu poklony, jako milující otec mu ihned začal udílet požehnání a objal ho. Každý otec rád objímá svého syna, a Hiraṇyakaśipu byl také velice šťastný.