Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.4

Verš

tasya mūrdhnaḥ samudbhūtaḥ
sadhūmo ’gnis tapomayaḥ
tīryag ūrdhvam adho lokān
prātapad viṣvag īritaḥ

Synonyma

tasya — jeho; mūrdhnaḥ — z hlavy; samudbhūtaḥ — vycházející; sa-dhūmaḥ — s kouřem; agniḥ — oheň; tapaḥ-mayaḥ — následkem tvrdé askeze; tīryak — na strany; ūrdhvam — nahoru; adhaḥ — dolů; lokān — všechny planety; prātapat — rozžhavené; viṣvak — všude kolem; īritaḥ — šířící se.

Překlad

Jeho tvrdá askeze způsobila, že mu z hlavy začal šlehat oheň. Ten se i s kouřem šířil po nebi a způsobil, že se vyšší a nižší planety nesmírně rozžhavily.