Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.3

Verš

jaṭā-dīdhitibhī reje
saṁvartārka ivāṁśubhiḥ
tasmiṁs tapas tapyamāne
devāḥ sthānāni bhejire

Synonyma

jaṭā-dīdhitibhiḥ — září z vlasů; reje — svítil; saṁvarta-arkaḥ — slunce v době zničení; iva — jako; aṁśubhiḥ — paprsky; tasmin — když on (Hiraṇyakaśipu); tapaḥ — askezi; tapyamāne — podstupoval; devāḥ — všichni polobozi, kteří cestovali vesmírem, aby viděli Hiraṇyakaśipuovy démonské činy; sthānāni — do svých sídel; bhejire — vrátili se.

Překlad

Z jeho vlasů vycházelo jasné světlo, oslnivé a nesnesitelné jako paprsky slunce v době zničení. Když polobozi, kteří cestovali po různých planetách, viděli jeho tvrdou askezi, vrátili se do svých domovů.