Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.14

Verš

iti vijñāpito devair
bhagavān ātmabhūr nṛpa
parito bhṛgu-dakṣādyair
yayau daityeśvarāśramam

Synonyma

iti — tak; vijñāpitaḥ — informovaný; devaiḥ — všemi polobohy; bhagavān — nejmocnější; ātma-bhūḥ — Pán Brahmā, který se narodil z lotosového květu; nṛpa — ó králi; paritaḥ — obklopený; bhṛgu — Bhṛguem; dakṣa — Dakṣou; ādyaiḥ — a dalšími; yayau — odebral se; daitya-īśvara — Hiraṇyakaśipu, král Daityů; āśramam — na místo, kde se věnoval askezi.

Překlad

Ó králi, nejmocnější Pán Brahmā se poté, co mu polobozi přednesli tyto zprávy, okamžitě vydal v doprovodu Bhṛgua, Dakṣi a dalších velkých mudrců na místo, kde Hiraṇyakaśipu podstupoval askezi.

Význam

Pán Brahmā čekal, až Hiraṇyakaśipuova askeze dosáhne zralosti a on se za ním bude moci vydat a přislíbit mu to, po čem touží. Nyní Brahmā využil přítomnosti všech polobohů a velkých světců a v jejich doprovodu se k němu odebral, aby mu dal vytoužené požehnání.