Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.2.15

Verš

kecit khanitrair bibhiduḥ
setu-prākāra-gopurān
ājīvyāṁś cicchidur vṛkṣān
kecit paraśu-pāṇayaḥ
prādahañ śaraṇāny eke
prajānāṁ jvalitolmukaiḥ

Synonyma

kecit — někteří démoni; khanitraiḥ — s nástroji na kopání; bibhiduḥ — rozbíjeli na kusy; setu — mosty; prākāra — hradby; gopurān — městské brány; ājīvyān — zdroj obživy; cicchiduḥ — káceli; vṛkṣān — stromy; kecit — někteří; paraśu-pāṇayaḥ — se sekerami v rukách; prādahan — pálili; śaraṇāni — obydlí; eke — jiní démoni; prajānām — občanů; jvalita — planoucími; ulmukaiḥ — s hořícími větvemi.

Překlad

Někteří démoni si vzali nástroje na kopání a strhávali mosty, hradby a městské brány (gopury). Další se chopili seker a začali kácet důležité stromy, jako mangovníky a chlebovníky, a ničit další zdroje obživy. Jiní vzali hořící větve a zapalovali obydlí občanů.

Význam

Kácení stromů je obecně zakázané. Zvláště se nesmějí kácet stromy, jež plodí chutné ovoce poskytující lidem obživu. V různých zemích rostou různé druhy ovocných stromů. V Indii je rozšířen zvláště mangovník a chlebovník a jinde jsou to mangovníky, chlebovníky, kokosové palmy a stromy s bobulovitými plody. Žádný strom, který nese ovoce důležité pro lidskou obživu, se nikdy nesmí skácet. Śāstry to zakazují.