Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.2.1

Verš

śrī-nārada uvāca
bhrātary evaṁ vinihate
hariṇā kroḍa-mūrtinā
hiraṇyakaśipū rājan
paryatapyad ruṣā śucā

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni řekl; bhrātari — když bratr (Hiraṇyākṣa); evam — takto; vinihate — byl zabit; hariṇā — Harim; kroḍa-mūrtinā — v podobě kance, Varāhy; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; rājan — ó králi; paryatapyat — byl soužen; ruṣā — hněvem; śucā — zármutkem.

Překlad

Śrī Nārada Muni řekl: Můj milý králi Yudhiṣṭhire, když Pán Viṣṇu v podobě Varāhy, kance, zabil Hiraṇyākṣu, Hiraṇyākṣův bratr Hiraṇyakaśipu zuřil a bědoval.

Význam

Yudhiṣṭhira se otázal Nārady Muniho, proč se Hiraṇyakaśipu stavěl tak nesmiřitelně proti vlastnímu synovi Prahlādovi. Nārada Muni začal vyprávění celého příběhu tím, že vyložil, jak se Hiraṇyakaśipu stal zapřisáhlým nepřítelem Pána Viṣṇua.