Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.27

Verš

eṣa vai bhagavān sākṣāt
pradhāna-puruṣeśvaraḥ
yogeśvarair vimṛgyāṅghrir
loko yaṁ manyate naram

Synonyma

eṣaḥ — toto; vai — skutečně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; pradhāna — zásadní původ hmotné přírody; puruṣa — všech živých bytostí či puruṣāvatāra, Pána Viṣṇua; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; yoga-īśvaraiḥ — velkými světci, yogīny; vimṛgya-aṅghriḥ — lotosové nohy Pána Kṛṣṇy, jež jsou hledány; lokaḥ — lidé; yam — Ho; manyate — považují; naram — za lidskou bytost.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je vládcem všech ostatních živých bytostí a hmotné přírody. Jeho lotosové nohy hledají a uctívají velcí světci, jako je Vyāsa. Přesto však existují hlupáci, kteří Pána Kṛṣṇu považují za obyčejnou lidskou bytost.

Význam

Příklad toho, že Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, je vhodný v souvislosti s pochopením postavení duchovního mistra. Duchovní mistr je nazýván sevaka-bhagavān, sloužící Osobnost Božství, a Kṛṣṇa je sevya-bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství, Pán, jehož je třeba uctívat. Duchovní mistr je uctívající Bůh, zatímco Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je uctívaný Bůh. To je rozdíl mezi duchovním mistrem a Nejvyšší Osobností Božství.

Dále je důležité, že Bhagavad-gītu, kterou tvoří pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství, předkládá duchovní mistr takovou, jaká je, bez odchýlení se od jejího významu. V duchovním mistrovi je tedy přítomná Absolutní Pravda. Ve sloce dvacet šest je jasně řečeno: jñāna-dīpa-prade. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, dává skutečné poznání celému světu a duchovní mistr ho jakožto Jeho zástupce nese světem. Na absolutní úrovni tedy není mezi duchovním mistrem a Nejvyšší Osobností Božství rozdíl. Jestliže někdo považuje Nejvyšší Osobnost — Kṛṣṇu či Pána Rāmacandru — za obyčejnou lidskou bytost, neznamená to, že se Pán stává obyčejným člověkem. A jestliže duchovního mistra, který je pravým zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství, jeho rodina pokládá za obyčejnou lidskou bytost, rovněž to neznamená, že se stává obyčejným člověkem. Duchovní mistr se vyrovná Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto ho ten, kdo má vážný zájem o duchovní pokrok, musí takto brát. Sebemenší odchylka od tohoto principu může mít katastrofální následky pro žákovo studium Véd a askezi.