Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.12.16

Verš

evaṁ vidho brahmacārī
vānaprastho yatir gṛhī
caran vidita-vijñānaḥ
paraṁ brahmādhigacchati

Synonyma

evam vidhaḥ — tímto způsobem; brahmacārī — ať je člověk brahmacārī; vānaprasthaḥ — nebo je ve vānaprastha-āśramu; yatiḥ — nebo v sannyāsa-āśramu; gṛhī — nebo v gṛhastha-āśramu; caran — poznáváním vlastního já a Absolutní Pravdy; vidita-vijñānaḥ — plně obeznámený s vědou o Absolutní Pravdě; param — Nejvyšší; brahma — Absolutní Pravdu; adhigacchati — může poznat.

Překlad

Ať je člověk v brahmacārī-āśramu, gṛhastha-āśramu, vānaprastha-āśramu nebo sannyāsa-āśramu, pomocí tohoto postupu si musí být stále vědom všeprostupující přítomnosti Nejvyššího Pána, neboť tak je možné poznat Absolutní Pravdu.

Význam

Zde je popsán začátek seberealizace. Nejprve je nutné porozumět, jakým způsobem je Brahman všudypřítomný a jak jedná. Toto vzdělání se nazývá brahma-jijñāsā a je skutečnou náplní lidského života. Ten, kdo takové poznání postrádá, se nemůže prohlašovat za lidskou bytost; i nadále patří do říše zvířat. Sa eva go-kharaḥ — bez tohoto poznání je člověk na úrovni krávy či osla.