Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.21

Verš

etad bhrāmyati me buddhir
dīpārcir iva vāyunā
brūhy etad adbhutatamaṁ
bhagavān hy atra kāraṇam

Synonyma

etat — co se toho týče; bhrāmyati — je neklidná; me — moje; buddhiḥ — inteligence; dīpa-arciḥ — plamen svíčky; iva — jako; vāyunā — větrem; brūhi — prosím, řekni; etat — toto; adbhutatamam — nanejvýš úžasné; bhagavān — vlastnící veškeré poznání; hi — zajisté; atra — zde; kāraṇam — příčinu.

Překlad

To je nepochybně úžasné. Má inteligence je nyní rozrušená jako plamen svíčky ve větru. Ó Nārado Muni, ty víš vše. Prozraď mi prosím příčinu této podivuhodné události.

Význam

Śāstry přikazují: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet—ten, kdo je zmaten obtížnými životními problémy, se musí obrátit na gurua, jako je Nārada nebo jeho zástupce z učednické posloupnosti. Mahārāja Yudhiṣṭhira proto požádal Nāradu, aby objasnil příčinu této podivuhodné události.