Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.42

Verš

etāṁ vidyām adhigato
viśvarūpāc chatakratuḥ
trailokya-lakṣmīṁ bubhuje
vinirjitya mṛdhe ’surān

Synonyma

etām — tato; vidyām — modlitba; adhigataḥ — získaná; viśvarūpāt — od brāhmaṇy Viśvarūpy; śata-kratuḥ — Indra, král nebes; trailokya-lakṣmīm — veškeré bohatství tří světů; bubhuje — užíval si; vinirjitya — když porazil; mṛdhe — v bitvě; asurān — všechny démony.

Překlad

Král Indra, jenž vykonal sto obětí koně, získal tuto ochrannou modlitbu od Viśvarūpy. Porazil démony a poté si užíval veškerého bohatství tří světů.

Význam

Tento mystický štít z mantry, který dal Viśvarūpa Indrovi, nebeskému králi, působil tak mocně, že Indra dokázal porazit asury a bez problémů si mohl užívat bohatství tří světů. Madhvācārya v této souvislosti podotýká:

vidyāḥ karmāṇi ca sadā
guroḥ prāptāḥ phala-pradāḥ
anyathā naiva phaladāḥ
prasannoktāḥ phala-pradāḥ

Veškeré mantry je nutné přijmout od pravého duchovního mistra; jinak nebudou účinné. To rovněž udává Bhagavad-gītā (4.34):

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

“Snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a zároveň mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, neboť uzřely pravdu.” Všechny mantry je třeba přijmout od autorizovaného gurua. Žák se musí odevzdat u lotosových nohou gurua a po všech stránkách ho uspokojit. V Padma Purāṇě je také řečeno: sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ. Existují čtyři sampradāyi neboli učednické posloupnosti — Brahma-sampradāya, Rudra-sampradāya, Śrī-sampradāya a Kumāra-sampradāya. Chce-li někdo rozvinout duchovní schopnosti, musí své mantry získat od jedné z těchto pravých sampradāyí; jinak nikdy nepokročí v duchovním životě.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmé kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Štít Nārāyaṇa-kavaca”.