Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.7.22

Verš

tasyāyam anayasyāsīt
parebhyo vaḥ parābhavaḥ
prakṣīṇebhyaḥ sva-vairibhyaḥ
samṛddhānāṁ ca yat surāḥ

Synonyma

tasya — toho; ayam — toto; anayasya — vašeho nevděčného jednání; āsīt — bylo; parebhyaḥ — druhými; vaḥ — vás všech; parābhavaḥ — porážka; prakṣīṇebhyaḥ — přestože byli slabí; sva-vairibhyaḥ — vašimi nepřáteli, které jste dříve poráželi; samṛddhānām — kteří jste byli velice bohatí; ca — a; yat — co; surāḥ — ó polobozi.

Překlad

Démoni vás porazili, protože jste se nevhodně chovali vůči Bṛhaspatimu. Moji milí polobozi, jak jinak by mohli tito démoni — kteří byli slabí, neboť jste je několikrát porazili — zvítězit nad vámi, kteří jste měli tak velké bohatství?

Význam

Devové jsou proslulí tím, že neustále bojují s asury. V těchto bojích byli asurové vždy poráženi, ale tentokrát utrpěli porážku polobozi. Proč? Zde je uvedeno, že to byl důsledek jejich přestupku vůči vlastnímu duchovnímu mistrovi. Jejich nestydatá neúcta k duchovnímu mistrovi byla příčinou porážky od démonů. V śāstrách stojí, že když někdo nemá v úctě výše postavenou ctihodnou osobu, zkracuje se mu délka života, přichází o výsledky svých zbožných činností a takto je ponížen.